(0)

Privacy & Disclaimer

PRIVACY STATEMENT

Deze website is eigendom van Popcornstore Schoten. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt of aangewend in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site wordt er een cookie opgeslagen. Dit is voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Analytics
Uw data zal steeds gelokaliseerd blijven binnen Europa. Met uitzondering van geanonimiseerde data deze bijgehouden worden door de door ons gekoppelde Google Analytics. Deze gegevens zullen altijd anoniem opgeslagen worden, en zal hier ook geen IP adres meegeven. Deze gegevens worden enkel door ons intern gebruikt met als doeleinde uw gebruikerservaring te verbeteren.

Met wie we jouw data delen
Uw data word op geen enkele manier met derde partijen gedeeld.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Jouw contactinformatie
Popcornstore
2900 Schoten
info@popcornstore.be

Hoe we jouw data beveiligen
De beveiliging van uw data is prioriteit één. Alle ingevulde data door u op een formulier word steeds gecrypteert. Ook zijn al onze systemen voorzien van dubbele authenticatie en een actief monitoringssysteem om dataveiligheid te waarborgen.

DISCLAIMER
De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Popcornstore levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Popcornstore behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Popcornstore. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.
Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.
Het Belgisch recht is van toepassing.